ערבית מדוברת - עַלַא עֵינִי ועַלַא ראסִי

פרק 23: דיאלוג בנושא רמדאן

March 22, 2022

בפרק הזה המשכנו עם נושא הרמדאן, ותירגלנו דיאלוג שלם עליו.

א: יא נידא, בּדי אסאלֶכּ סוּאַל בּ(אל)נִסְבּה לִשַהֶר רַמַצ'אן. יעני כּיף בְּתִקדַרוּ תְצוּמו 30 יום? 

נ: האי מַסאלת תַעְויד, יעני מֻמכּן אלְאיאם (א)לְאוּלא תְכּוּן צעבּה בּס בּעדין בְּנִתעַוַד. 

א: כּיף תַעְויד יעני? 30 יום וּעַלא (א)לאַקַל 8 סיעאת כּל יום וּעלא (א)לאַכּתר 16 סֵיעה כּל יום.  

נ: מזבּוּט כּלאמַכּ, האדא צעבּ, בּס א(ל)תַעְ'יִיר בּעדד א(ל)סאעאת בּעטינא שעוּר פי בּעצ' אלאחיאן בּתַסְהילאת בּשהר רמצ'אן, וּעלא כּל חאל צום יום אלעֻ'פראן יעני יום כּיפור אכּתר מן 24 סיעה, יעני כּמאן ענדכּו צעבּ. 

המשיכו לקרוא בלינק: https://bit.ly/3hcd0Au

Podbean App

Play this podcast on Podbean App